Projektfinansiering

Näringslivets EU-Byrå

 

Projektfinansiering

 

Från och med 2007 ökades EU:s budget för forskning och utveckling till 50 miljarder euro. Vill Ditt företag ligga före när det gäller att utnyttja EU-stöd och andra resurser till processer som utlandsetablering, miljösatsningar, innovation och kompetensutveckling?

Ditt företags behov

Våra tjänster

Granskning av projektidé

Stödanalys

Vi erbjuder kartläggning av företagets möjligheter till finansiering och ger förslag utifrån finansiärernas olika kriterier samt den föreslagna budgeten.

Granskning av projektidé

Vägledning

Vi sköter projektupplägg, tidplanering, partnersök, ansökningsförfarande, EU-administration, rapportering till finansiärer och agerar allmän drivkraft i projektet.

Information om projektfinansiering

 

Rådgivningsabonnemang (10 800 kr/år)

• Personlig rådgivning

• Snabba svar

• Handfasta råd

• Nyhetsbrev med aktuella utlysningar varannan vecka

Copyright © 2014, Näringslivets EU-Byrå. Alla rättigheter förbehållna