Referensprojekt

Näringslivets EU-Byrå

 

Referensprojekt

 

Nedan ges exempel på genomförda projekt inom Europeiska kommissionens ramprogram för forskning och utveckling under perioden 1997-2004. Medarbetare vid EU-Byrån har koordinerat följande projekt inom 5:e och 6:e ramprogrammet:

 

•ITEC, Improved technologies for the gasification of energy crops; JOR3970125

 

•EIWU, Efficient Industrial Waste-To-Energy Utilisation through Fuel Preparation and Advanced Bfb Combustion; NNE5/335/1999

 

•BIFIC, Biomass/waste fbc with inorganics control; ENK5-CT-2000-00335

 

•Catalytic upgrading of gas from biofuels and implementation of electricity production JOR3950053

 

•Improved energy generation based on biomass fbc with minimum emissions, JOR3980200

 

•Small-scale combined heat and power (CHP) from bio-crude oil fuelled to a stirling engine, JOR3980310

 

 

 

 

 

Copyright © 2014, Näringslivets EU-Byrå. Alla rättigheter förbehållna