Projektledning

Näringslivets EU-Byrå

 

Projektledning

 

Projektledning innebär för oss mer än bara koordination och administration. Tillsammans med kunden utvecklar vi praktiska modeller och lösningar för effektiv projektuppbyggnad.

Ditt företags behov

Våra tjänster

Projektanalys

Vi erbjuder finansiell granskning av projektet.

Koordination av projekt

Vi erbjuder kvalificerad support i alla steg av utvecklings- och implementerings-processen av forskningsprojekt.

Total Quality Management är en strategi för projektledning och och kvalitetskontroll. TQM ger en tydlig uppgiftsfördelning där kvalitetskontroll är en integrerad del av planeringsarbetet.

 

 

EU-Byrån tar sig inte an ett projekt utan att först ha utarbetat en strategi och tidplan.

Detta ger oss möjlighet att:

• förhindra misstag

• förebygga missförstånd

• hålla löften och deadlines

Copyright © 2014, Näringslivets EU-Byrå. Alla rättigheter förbehållna