Representation

Näringslivets EU-Byrå

 

Representation

 

EU-Byrån har ett stort kontaktnät inom näringslivet, offentlig sektor och universitet/högskolor. Det gör att vi kan erbjuda Ditt företag stöd i kontakter med finansiärer, myndigheter och politiker.

 

Fördelar med att anlita EU-Byrån

• Vi hjälper Dig att finna rätt partner

• Vi säkerställer att Din rapportering uppfyller stödmyndighetens krav

• Vi förbättrar oddsen för att Din ansökan ska godkännas

Ditt företags behov

Våra tjänster

Representation

EU-Byrån bevakar Ditt företags intressen

Ombud

Vi handlägger kontakter med myndigheter och finansiärer. Vi ger Ditt företag stöd i kontrakts-förhandlingar och skriver avtal med företagets samarbetspartner.

Lobbying

Vi använder våra kontakter för att framföra Dina önskemål och framhäva Din verksamhet.

Kontakter

Vi hjälper Ditt företag att hitta svenska och internationella samarbetspartner.

Rapportering

Vi handlägger de löpande kontakterna med stödmyndigheten t.ex. vad gäller uppföljning och rapportering av projektets genomförande och resultat.

Copyright © 2014, Näringslivets EU-Byrå. Alla rättigheter förbehållna