Verksamhetsutveckling

Näringslivets EU-Byrå

 

Verksamhetsutveckling

 

Står Ditt företag inför stora förändringar?

 

Vill Du utveckla nya strategier för konfliktklösning?

 

Behöver företagets personal kompetensutvecklas?

 

Vi utvecklar Ditt företag genom att:

• Utveckla verksamhetsstrategier

• Implementera lönsamhetsförbättrande åtgärder

• Utveckla personalpolicys

• Konkretisera målsättningar

• Driva kompetensutvecklingsprojekt

• Genomföra verksamhetsanalyser

• Lösa konfliktsituationer

• Skapa jämställdhetsplaner

• Utbilda förändringsledare

 

 

 

 

Copyright © 2014, Näringslivets EU-Byrå. Alla rättigheter förbehållna