Kompetens

Näringslivets EU-Byrå

 

Vår kompetens

Frederik Wahlberg

 

EU-Byråns rådgivare, utredare och säljare har specialistkompetens inom ett antal områden, däribland FoU, projektledning, verksamhetsutveckling och finansiering. Våra medarbetare arbetar efter ett integrerat synsätt för optimerat resultat.

 

EU-Byråns kompetens bygger bl a på ett flerårigt samarbete med europeiska kommissionen. Företaget har ett väl utvecklat kontaktnät inom näringsliv och offentlig sektor. Tack vare kompetens från ett antal olika verksamhetsområden har vi möjlighet att erbjuda skräddarsydda lösningar.

 

 

 

Copyright © 2014, Näringslivets EU-Byrå. Alla rättigheter förbehållna