Historia

Näringslivets EU-Byrå

 

Historia

 

Näringslivets EU-Byrå grundades 1990 av Lennart Grafström, som efter mångårigt arbete med EU-frågor på SAF såg det växande behovet av ökad kunskap om unionen hos svenskt näringsliv.

 

Efter de första åren, där utredningsarbete dominerade, innebar Sveriges inträde i EU en möjlighet för expansion för EU-Byrån. 1995 kom den första utgåvan av EU-Guiden Finansiering, en sammanställning av alla de stödmöjligheter som medlemskapet erbjöd presenterade i en lättbegriplig och strukturerad form. Ytterligare något år senare startades Europeiska Affärsskolan, där vi erbjuder våra kunder att i seminarieform fördjupa sina kunskaper om EU-finansiering och andra EU-relaterade ämnen. Med ökade kunskaper om stödmöjligheterna ökade också efterfrågan på mer handfast hjälp från EU-Byråns kunder.

 

Sedan många år hjälper vi till med förstudier, ansökningar och med att driva projekt för våra kunders räkning.

 

Under de år frågan om EMU var aktuell för svensk del, arrangerade vi även seminarier och större internationella konferenser med Sverige och euron i fokus. Vi medverkade även i utredningar och producerade informationsmaterial om EMU.

 

Mellan åren 1995 - 2011 drev vi också EU-Klubben, Sveriges enda kvalificerade mötesplats för debatt kring EU-frågor. Genom åren fick vi se ledande svenska och internationella företagsledare, statsråd och partiledare, EU-kommissionärer och generaldirektörer passera revy som föredragshållare. EU-Klubben träffades i Stockholm, Malmö och Göteborg.

 

Näringslivets EU-Byrå AB har sedan starten utvecklats från ett utredande enmansföretag till Sveriges ledande kunskapsföretag avseende EU-frågor med information, utbildning och avancerade konsulttjänster som verksamhetsområden.

 

 

 

 

Copyright © 2014, Näringslivets EU-Byrå. Alla rättigheter förbehållna