Exempel på beviljade ansökningar

Näringslivets EU-Byrå

 

Exempel på beviljade ansökningar

November 2015: 500 000 kronor till återvinningsbolag

Tyre Recycling Sweden AB har beviljats 500 000 kronor i bidrag av Västragötalandsregionen till investeringar i sin anläggning i Åsensbruk. I den innovativa processen omvandlas begagnade bildäck till bl.a. Kimrök som i pelleterad form används i gummiindustrin. EU-Byrån vägledde bolaget i ansökningsarbetet och i kontakterna med stödmyndigheten

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

1 100 000 kr till Cavoutec Connectors AB

I den senaste omgången av Innovationsprojekt i företag beviljades Cavotec Connectors AB i Staffanstorp 1 100 000 kr av Vinnova.

Projektet handlar om utveckling av en automatisk kontakt för snabbladdning av eldrivna båtar och andra fordon. EU-Byrån vägledde i ansökningsarbetet och var med och producerade ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

2 750 000 till Quintus Technologies

Quintus Technologies AB i Västerås fick hela 2 750 000 kr för utveckling av en process för högtrycksformning av titan vid måttligt förhöjd temperatur. EU-Byrån var med i processen att producera ansökan och stod för rådgivning och granskning.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

500 000 kronor till återvinningsbolag

Tyre Recycling Sweden AB har beviljats 500 000 kronor i bidrag av Västragötalandsregionen till investeringar i sin anläggning i Åsensbruk. I den innovativa processen omvandlas begagnade bildäck till bl.a. Kimrök som i pelleterad form används i gummiindustrin. EU-Byrån vägledde bolaget i ansökningsarbetet och i kontakterna med stödmyndigheten

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

2 300 0000 från Vinnova till UMW Coating

Materialtillverkaren UMW Coating i Säffle fick nära 2,3 miljoner kronor ur programmet Innovationsprojekt för företag.Projektget handlar om Multipel applpliciering och torkning av barrärfilm. EU-Byrån producerade ansökan och höll i myndighetskontakter.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

NOPEF- bidrag till Oatly

Hälsodryckstillverkaren Oatly AB i Landskrona fick 330 000 kr av NOPEF för en förstudie inför en etablering. Oatly är ett spjutspetsföretag som tillverkar havredrycker som både ersätter och är nyttigare än mjölk. EU-Byrån skrev ansökan och höll i myndighetskontakter.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

1 000 0000 från Eureka till Oatly

Hälsodryckstillverkaren Oatly AB i Landskrona beviljades 1 000 000 kr av Vinnova för ett spännande Eurekaprojekt med en holländsk partner. Oatly är ett spjutspetsföretag som tillverkar havredrycker som både ersätter och är nyttigare än mjölk. EU-Byrån skrev ansökan och höll i myndighetskontakter

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

Avure Technologies AB beviljades 200 000 kronor i bidrag från Vinnova

Materialtillverkaren Avure i Västerås fick 200 000 kr i bidrag från Forska & Väx till ett projekt som handlar om varmformning av titan. EU-Byrån granskade och kvalitetssäkrade ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

Dametric AB beviljades 703 500 kronor

Dametric som har specialiserat sig på elektronik för svåra industrimiljöer har fått 703 500 kronor från Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, genom programmet Forska & Väx. EU-Byrån stod för rådgivning under arbetet med ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

600 000 kr till energieffektiviseringsstudier

Energimyndigheten bedömer att det finns stora möjligheterna att hitta kostnadseffektiva lösningar för elmotorsystem. Problemet bedöms främst ligga i bristen på tillräcklig information på systemnivån, där val av systembegränsning har stor påverkan på både lösning och energianvändning. Mondi Dynäs i Väja får 600 000 kronor för energieffektiviseringsstudier. EU-Byrån bistod med stödidentifikation och rådgivning under arbetet med ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

Etablering i Japan gav 32 000 euro

Modelon AB avser utföra en förstudie inför en eventuell etablering av verksamhet i Japan. För detta får de 32 000 euro av Nopef. EU-Byrån bistod med stödidentifikation och rådgivning under arbetet med ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

32 000 euro för etablering i Kanada

Tielman, som tillverkar bakformar, vill etablera sig i Kanada. Nopef ger ett stöd på 32 000 euro för en förstudie. EU-Byrån förankrade projektet hos myndigheten och skrev ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

Interaktiv Säkerhet Norden AB fick 1 030 000 kronor

Interaktiv Säkerhet fick 1 030 000 kronor från Vinnova genom programmet Forska&Väx. EU-Byrån stod för rådgivning under arbetet med ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

Hypergene AB beviljades 1 275 000 kronor

Hypergene har fått 1 275 000 kronor från Vinnova genom programmet Forska&Väx. EU-Byrån stod för rådgivning under arbetet med ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

Almer Oil fick 500 000 kronor för driftsättning av nedlagd oljedepå

Länsstyrelsen beviljar Almer Oil & Chemical Storage AB ett regionalt bidrag till företagsutveckling. Idag går över 2000 tankbilstransporter per år av den starkt frätande produkten kaustiksoda rakt genom centrala Örnsköldsvik. Genom driftsättning av oljedepån i hamnen kommer tankbilstransporterna med tillhörande riskbild att elimineras. EU-Byrån tog fram affärsplan och bistod med stöd i ansökningsprocessen.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

Innovationsbidrag på 638 000 kronor

Conmine i Gällivare fick ett innovationsbidrag på 638 000 kronor av länsstyrelsen för att ta fram och marknadsföra en ny typ av båtsläp. EU-Byrån tog fram affärsplan och bistod med stöd i ansökningsprocessen.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

Life-bidrag på 1 250 000 euro till Outotec

Outotec i Skellefteå beviljades 1 250 000 euro ur EU:s miljöprogram Life+ för att i en pilotanläggning demonstrera en metod som på ett energieffektivt sätt kan torka avloppsslam med hjälp av ånga. Projektet LIFE SludgeisBiofuel kommer därmed att bidra till EU:s långsiktiga miljömål och kunna bidra till återvinningen av fosfater på ett hållbart sätt. EU-Byrån vägledde Outotec genom hela ansökningsprocessen. För mer information, klicka här.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

250 000 kronor till förstudie

Spjutspetsföretaget Alfdex i Landskrona fick 250 000 kronor ur programmet Forska&Väx till en förstudie om vevhusgasseparationer för lastbilsmotorer. EU-Byrån vägledde Alfdex i ansökningsarbetet och granskade ansökan. För mer information, klicka här.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

1 200 000 kronor till Släp och lastbilspåbyggnader i Övertårneå AB

SLP i Övertårneå fick 1 200 000 kronor i innovationsbidrag av Länsstyrelsen för framtagning av en prototyp. EU-Byrån tog fram affärsplan och bistod med stöd i ansökningsprocessen.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

300 000 kronor till SWG AB

Väggtillverkaren Scandinavian Wall Group AB i Långviksmon fick drygt 300 000 kronor i investeringsbidrag till renovering av en CNC-maskin och inköp av ny kapmaskin. EU-Byrån bistod med råd i processen och granskade ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

2 800 000 kronor till Northcone

Northcone har av Vinnova beviljats stöd med 2,8 miljoner kronor för utvecklingen av en 3D-rullformad krocksäker belysningsstolpe av höghållfast stål. EU-Byrån stod för rådgivning under arbetet med ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

Jeeves fick 1 000 000 kronor från Vinnova

Jeeves Information Systems AB har fått stöd med 1 000 000 kronor för sin plattform för effektiv delning av innovation. EU-Byrån stod för rådgivning under arbetet med ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

SJ fick 375 625 kronor för projektet "Effektiva förare"

Stem har beslutat bevilja SJ bidrag för testning och utveckling av två olika verktyg för energieffektiviseringsåtgärder på tåg mellan Stockholm och Göteborg, samt upplägg för utbildning av lokförare. EU-Byrån bistod med stödidentifiering, myndighetsförankring och ansökningsförfarande.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

Huddig fick Vinnova-bidrag för Eureka-projekt

Huddig fick i maj igenom sin ansökan om Eureka-status för ett projekt som man utför tillsammans med den danska partnern Time Export. Detta genererade ett bidrag på 478 000 kronor till Huddig. EU-Byrån hjälpte till med stödidentifiering, myndighetsförankring och ansökningsförfarande.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se eller 08-555 922 55

 

Rådgivning gav 500 000 kronor

Solanumodlarna i Kävlinge AB har beviljats 500 000 kronor i bidrag för ett projekt kring nya potatisprodukter med lågt GI. EU-Byrån bistod med rådgivning och stödidentifiering.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

1 200 000 kronor för ett nytt försäkringssystem

Valueguard AB från Uppsala fick i maj 2011 ett bidrag på 1 200 000 kronor från Vinnova för att utveckla ett nytt försäkringssystem för bostadsmarknaden. EU-Byrån bidrog med rådgivning och granskning av ansökan.

Kontakt: Anna Baraniak, anna@eu-byran.se eller 08-555 922 91

 

 

3 749 815 kronor till Inredningsalliansen

Fem träindustriföretag inom inredningsbranschen har fått ett bidrag för att analysera kompetensbehovet i branschen. EU-Byrån stod för projektuppbyggnad, och skrev ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se eller 08-555 922 55

 

 

428 750 kronor för IT-verktyg

Keolis har fått sin ansökan hos Energimyndigheten beviljad. Projektet går ut på att ta fram ett IT-verktyg, i syfte att minska energiåtgången inom kollektivtraffiken. EU-Byrån stod för projektförankring och rådgivning kring projektuppbyggnad och ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

1 200 000 för produktutveckling

Nordforce Technology fick igenom sin ansökan inom Forska&Väx-programmet. EU-Byrån bidrog med rådgivning och granskning av ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

2 550 000 kronor till antibiotikaresistens

Qlinea fick sin ansökan till Forska&Väx beviljad. EU-Byrån bistod med ansökan genom rådgivning och granskning.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

17 000 euro till etablering i Indien

HMS har beviljats stöd till en förstudie inför en etablering i Indien. EU-Byrån identifierade programmet, förankrade projektet hos stödmyndigheten och skrev ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

425 625 kronor till investeringar

Mjukvaruutvecklaren Clavister har fått 425 625 kronor i stöd, bland annat för etablering av kundtjänst i Örnsköldsvik. EU-Byrån stod för stödidentifiering och förankring, samt bistod med ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

30 000 euro till etablering i Indien

IT-konsulten Prevas vill etablera sig i Indien, och har för sin förstudie där fått ett bidrag från Nopef på 30 000 euro. EU-Byrån förankrade projektet hos myndigheten och skrev ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

498 000 till kompetensutveckling

Statens fastighetsverk i samarbete med Svenska kyrkan, Fortifikationsverket och Riksantikvarieämbetet har fått 498 000 kronor beviljade för Förprojektering inom ESF. Projektet innehåller samarbeten med byggföretag, antikvarier och arkitekter i egenskap av rådgivare. EU-Byrån stod för projektuppbyggnad, och medverkade i ansökningsförfarandet.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se eller 08-555 922 55

 

 

1 4 60 000 för produktutveckling

Avure Technologies AB fick igenom sin ansökan inom Forska&Väx-programmet. EU-Byrån bidrog med rådgivning och granskning av ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

1 700 000 till intelligenta stötdämpare

Öhlins Racing AB har fått 1 700 000 kronor i bidrag från Forska&Väx-programmet i vårens utlysning. Näringslivets EU-Byrå bidrog med strategi, formulering och textbearbetning kring ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

Hälsa gav 9 miljoner kronor

Oxelösunds kommun har tillsammans med SSAB, Oxelösunds hamn och Hälsoverket beviljats ett bidrag från ESF på 9 miljoner kronor för sitt arbete med hälsa i kommunen. EU-Byrån hjälpte till med projektupplägg och skrev ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

4,3 miljoner kronor beviljas Skärteknikcentrum

Skärteknikcentrum har beviljats ett bidrag på 4 345 000 kronor från ESF. EU-Byrån hjälpte till med projektupplägg och skrev ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se eller 08-555 922 55

 

 

Lyckad ansökan kring functional food

Kiviks Musteri AB har beviljats 2 424 000 kronor i bidrag för sitt projekt om specialdesignade functional food-drycker. EU-Byråns rådgivare Karin Nilsson och Anna Baraniak skrev ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

Lättanvända dataprodukter fick bidrag

442 000 kronor är den summa Propellerhead Software AB fick i bidrag för sitt förstudieprojekt om lättanvända datorprodukter för musiker. EU-Byrån hjälpte till med ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

Ca 2 miljoner kronor i produktutvecklingsbidrag

I maj släpptes äntligen årets 60 miljoner kronor för produktutveckling för företag med upp till 100 anställda, det s.k. PU-stödet. Pengarna söktes på "först till kvarn"-basis, vilket innebar att det var bråttom att komma in med ansökningar. De av EU-Byråns medlemsföretag som uttryckt intresse för detta stöd blev då kontaktade av oss. Nu kan vi konstatera att flera av dem efter våra samtal också kom in med en ansökan, och fick pengar.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

687 000 kronor till Upplandsföretag

Elastolan och TOBO Component har fått bidrag från ESF för att genomföra kompetensutveckling på sina arbetsplatser. Näringslivets EU-Byrå hjälpte till med förprojekteringen som låg till grund för genomförandet. Därtill skrev vi ansökan i båda stegen, samt sköter rapporteringen.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se eller 08-555 922 55

 

 

1 608 000 kronor till utveckling av planteringsmaskin

Det tillverkande företaget Björkemar Construktion och Consulting har beviljats 1 608 000 kronor i stöd från Vinnova via programmet Forska&Väx för att ta fram en automatisk planteringsmaskin. Näringslivets EU-Byrå bidrog med stödidentifiering, strategier, formuleringar och textbearbetning kring ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

261 000 kronor till GLT Laserstans

GLT Laserstans har beviljats 261 000 kronor för en förprojektering kring kompetensutvecklingsbehov. Näringslivets EU-Byrå hjälpte till med stödidentifiering och projektupplägg. Vi skrev ansökan, och förankrade projektidén med stödmyndigheten. I projektet deltar vi som extern projektledare.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se eller 08-555 922 55

 

284 000 kronor till logistikföretag

SmålandsLogistik får tillsammans med fyra systerbolag dela på 284 000 kronor för en förprojektering för behov kring hälsa, rekrytering och kompetensutveckling bland medarbetarna. Näringslivets EU-Byrå hjälpte till med stödidentifiering och projektupplägg. Vi skrev ansökan, och förankrade projektidén med stödmyndigheten. I projektet deltar vi som extern projektledare och vi håller i jämställdhetsutbildningar.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

298 000 till kompetensutveckling i Avesta

Stålföretaget Outokumpu i Avesta har fått 298 000 från ESF för att kartlägga framtida kompetensbehov. I projektet samverkar tre företag i regionen med bl.a. Avesta kommun, lokala fackföreningar och Arbetsförmedlingen. Näringslivets EU-Byrå gjorde projektupplägg och skrev ansökan. I projektet medverkar vi i kompetensinventeringen och svarar för rapportering och kvalitetsgranskning.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

15 miljoner kronor till plastindustrin i Småland

Polymercentrum har med hjälp av Näringslivets EU-Byrå erhållit 15 miljoner kronor för att kompetenshöja plastföretag i Gnosjöregionen. Näringslivets EU-Byrå agerar extern projektledare samt håller i jämställdhetsutbildningar. I april 2008 gjorde vi projektuppbyggnad och skrev ansökan till den förprojektering som då gav 750 000 kronor, och som ledde vidare till dessa 15 000 000 kronor.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

163 669 kronor till mångfaldsprojekt i Göteborg

Göteborg Energi har beviljats stöd från ESF-rådet för en förprojektering i projektet Mångkraft. Syftet med Mångkraft är att efter en kartläggning av nuläget utbilda 80 chefer i mångfalds- och jämställdhetsfrågor så att dessa i ett senare skede kan vidareförmedla sin kunskap ut till samtliga medarbetare på Göteborg Energi. Näringslivets EU-Byrå matchade stödet med projektet, gjorde projektupplägg och skrev ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se eller 08-555 922 55

 

 

290 000 kronor till friskvårdsprojekt i Oxelösund

Stålföretaget SSAB har tillsammans med Oxelösund kommun, Oxelösunds hamn och Hälsoverket fått stöd från ESF-rådet till en förprojektering som syftar till att minska ohälsotalen i kommunen. I projektet ska deltagarna skapa en plattform för arbetet med att få friskare medarbetare och därmed färre antal långtidssjukskrivna på kommunens arbetsplatser. Näringslivets EU-Byrå matchade stödet med projektet, gjorde projektupplägg och skrev ansökan. Därtill är vi externa projektledare.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

 

1,2 miljoner kronor till ElektroMekan

Kontraktstillverkaren ElektroMekan har fått EU-stöd för att utföra en stor satsning på utbildning och kompetensutveckling. Näringslivets EU-Byrå skrev ansökan. I projektet är vi ansvariga för rapportering och kvalitetssäkring.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se eller 08-555 922 55

 

 

Skärteknikcentrum fick 500 000 kronor

En grupp verkstadsföretag i Småland inriktade på skärande bearbetning har fått stöd till certifiering av CNC-operatörer och validering av medarbetares icke-formella kompetens. Näringslivets EU-Byrå skrev ansökan. I projektet genomför vi en jämställdhetsutbildning samt medverkar till att ta fram ett presentationsmaterial för resultatet av valideringen.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se eller 08-555 922 55

 

270 000 kronor till Tierpsföretag

Rågummitillverkaren Elastolan och verkstadsföretaget TOBO Component har fått pengar från ESF-rådet till en satsning på utbildning och kompetensutveckling. Näringslivets EU-Byrå skrev ansökan. I projektet leder vi verksamhetsanalysen och sköter rapportering och kvalitetssäkring.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se eller 08-555 922 55

 

 

1, 75 miljoner till miljövänlig utveckling av godsvagn

Östersundsföretaget Flexiwaggon har fått stöd till produktutveckling genom Vinnova-programmet Forska&Väx. Näringslivets EU-Byrå medverkade i arbetet med ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se, eller 08-555 922 55

 

Plastföretag i Småland får 750 000 kronor till förstudie

Ett 20-tal samverkansaktörer i Småland har beviljats medel från ESF-rådet till en kompetensinventering och kartläggning av utbildningsbehovet. I projektet ingår också att definiera och tydliggöra de olika yrkesrollerna inom formsprutning. Näringslivets EU-Byrå har medverkat i projektuppbyggnad och skrivit ansökan. Därtill har vi tagit fram underlag för och utfört verksamhetsanalyser, genomfört jämställdhetsutbildning och utvecklat ett valideringsverktyg.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se eller 08-555 922 55

 

 

20 000 euro till förstudie vid utlandsetablering

Läckeby Water Group AB har fått stöd till en förstudie inför etablering i Turkiet. Näringslivets EU-Byrå skrev ansökan.

Kontakt: Lars Wiezell, lars.wiezell@eu-byran.se eller 08-555 922 55

 

Copyright © 2014, Näringslivets EU-Byrå. Alla rättigheter förbehållna