Konsulttjänster

Näringslivets EU-Byrå

 

Consulting

 

Det här kan vi erbjuda Ditt företag:

 

Projektfinansiering - Vi matchar Dina projektidéer mot finansieringsmöjligheter.

 

Projektledning - Tillsammans med Ditt företag utvecklar vi praktiska modeller och lösningar för effektiv projektuppbyggnad.

 

Verksamhetsutveckling - Vi erbjuder Ditt företag stöd i arbetet med

• Kompetensutveckling och andra förändringsprocesser.

 

Representation - Vi arbetar för Ditt företags framgångar hos europeiska kommissionen i Bryssel.

 

Juridisk rådgivning - Vi ger råd i juridiska frågor kring offentlig finansiering.

 

Nöjda kunder

SJ AB: "SJ driver ett program för utveckling av förare kallat Förarprogrammet. ... För våra tester inom Eco-Driving har vi sökt bidrag från Energimyndigheten samt för vår kommande kompetensutveckling från Europeiska Socialfonden. Initiativet till att söka dessa bidrag har vi fått från Näringslivets EU-Byrå som även stöttat oss på ett mycket bra sätt i ansökningsarbetet. ... Vi hade varken hittat dessa bidragsmöjligheter eller kunnat ansöka om bidragen utan EU-Byråns hjälp." - Peter Witt, Projektledare Förarprogrammet

 

 

 

 

 

Copyright © 2014, Näringslivets EU-Byrå. Alla rättigheter förbehållna